Hệ thống kiểm tra trọng lượng

Cân kiểm tra trọng lượng là một phương pháp bảo vệ an toàn trong các ngành công nghiệp thực phẩm và bao bì cho trọng lượng sản phẩm. Một hệ thống Checkweigher sẽ kiểm tra trọng lượng của sản phẩm trong khi chuyển động, từ chối bất kỳ sản phẩm nào vượt quá hoặc dưới trọng lượng đã đặt. Tất cả các hệ thống Kiểm tra trọng lượng của chúng tôi đều được phê duyệt theo cả thông số kỹ thuật của OIML và MID (EC TAC) và bao gồm Trọng lượng trung bình tự động chính xác, giúp đảm bảo luật cân nặng.

Bộ kiểm tra động của Loma từ CW3 rất dễ sử dụng với màn hình cảm ứng màu hoàn toàn trực quan và menu điều khiển biểu tượng cũng như kiểm tra nhanh và thiết lập sản phẩm, tự động tối ưu hóa hệ thống cho từng loại sản phẩm cho phép bạn tìm hiểu và chuyển đổi trong vài phút. Máy của chúng tôi được sản xuất cho các sản phẩm từ túi nhỏ và nhẹ cho đến hộp nặng.

Xem tất cả 3 kết quả

Hiển thị thanh bên